ข่าวสารองค์กร

การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350

testo 350 นำมาใช้สำหรับกระบวนการต่างๆได้ เช่น ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งยังถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการใช้งานเครื่องจักร

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

เครื่องบันทึกข้อมูลถูกใช้ในทุกที่ที่มีการเก็บข้อมูลการวัดแบบสม่ำเสมอและแบบระยะยาวในห้องเย็นและห้องเก็บของ เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือเก็บค่าการวัดได้มากถึงล้านข้อมูล

โปรโมชั่นพิเศษ…สุดคุ้ม!! เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบไร้สาย testo Saveris

ระยะเวลาโปรโมชั่นสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2562

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้า_7

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_7

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ

50 ปี OCC MU_7

50 ปี OCC MU ก้าวสู่เทคโนโลยี

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019

พบกับ บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019 ณไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ย. 2562

ขอแนะนำ โปรแกรมทําแผนที่เสียง NoiseAtWork ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดขอบเขตการทำแผนที่เสียงหลาย ๆ พื้นที่ในโครงการเดียวกันได้ แสดงค่าระดับเสียงในแผนที่ได้

Chat with us on LINE