ข่าวสารองค์กร

เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ควรทำการตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งจะขอแนะนำเครื่องมือวัดที่จะช่วยในการการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับพารามิเตอร์ด้านสภาวะความสบายเชิงความร้อน ดังนี้

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (Gas detector) รุ่น G7c Blackline Safety

อ่านค่าก๊าซได้สูงสุด 4 ชนิด โดยมีชนิดก๊าซให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานได้โดยอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Boiler ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จากแบรนด์ WTW

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น Multi 3510 IDS สามารถวัดได้ทั้งค่า pH, conductivity และค่า TDS ที่ได้จากการคำนวณของค่า conductivity พกพาได้สะดวกเหมาะสำหรับการวัดวิเคราะห์ได้ที่หน้างาน

ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อซื้อเครื่องวัดไข้ รับทันที ปรอทวัดไข้

จำหน่ายเครื่องวัดไข้แบบยิงหน้าผาก สินค้ามีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้ารับประกัน 1 ปี โปรโมชั่นนี้จนกว่าสินค้าจะหมด

อุุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

เครื่องวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต Biogas จะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพของน้ำเสียในหลายๆ พารามิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นค่าของ DO, BOD, COD, pH รวมถึงอัตราการไหลของน้ำเสียเหล่านั้นก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัด

เครื่องมือสำหรับตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากก๊าซและไอระเหย

การเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศไปวิเคราะห์ เช่น ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ (Sampling bag) ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Pump) หลอดเก็บสารตัวอย่าง (Sorbent tube) จะทำให้เราทราบถึงระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศว่าอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือไม่

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานในโรงพยาบาล

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล หลากหลายแอปพลิเคชั่น เช่น Blood bank, Steam Sterilization, Drug&Medical, Operating room, Facility, Utility, Screening

โซลูชั่นสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม Quanser QLabs Controls และ QLabs Robotics

โซลูชั่นการศึกษาด้านวิศวกรรมที่เรียนได้ทุกที่ ห้องปฏิบัติการออนไลน์ระบบการวัดคุม Control System และ QLabs Robotics วิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ