งานบริการ

สายธุรกิจบริการ
ดำเนินธุรกิจสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายใน ภายนอก โดยห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 รวมทั้งงานบริการหลังการขาย และงานเช่าเครื่องมือวัด