ระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector Sensor) เพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector Sensor) เพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ

         การดูแลและใส่ใจเรื่องสุขภาพนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาในปัจจุบันคือการมีลูกค้ามากขึ้นแทนผู้ดูแลกับมีจำนวนที่น้อยลง ดังนั้นจึงได้มีวิธีแก้ไขปัญหานี้และลดแรงกดดันลงนอกจากนี้ภาคส่วนทั้งหมดต้องการทำให้การดูแลสุขภาพสามารถวัดผลได้มากยิ่งขึ้น มีราคาที่จับต้องได้ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ และมอบความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าระบบตรวจวัดและติดตามปริมาณของก๊าซที่รั่วไหลที่มีความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ ซึ่งใช้งานภายในห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเลือกเซนเซอร์เพื่อตรวจจับก๊าซครอบคลุมทั้ง ก๊าซออกซิเจน ก๊าซพิษ และ ก๊าซไวไฟ

         โดยทั่วไปแล้วบริเวณห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ควรต้องมีระบบตรวจจับก๊าซแบบวัดค่าต่อเนื่อง นอกจากความเสี่ยงในการสัมผัสก๊าซพิษแล้วยังมีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติการภายในห้องได้ ซึ่งทางบริษัท MSR ผู้ผลิตและออกแบบระบบการตรวจวัดก๊าซรั่ว ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบสนองตามการใช้งานเฉพาะในด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการ

         ตัวเซนเซอร์สามารถตรวจวัดก๊าซได้หลากหลายชนิด ซึ่งก๊าซที่มีความอันตรายและพบได้บ่อยในห้องปฏิบัติการ ทางเอ็นเทค ได้รวบรวมมาดังภาพด้านล่าง

1. Gas Detection System ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

          ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงอย่างในห้องปฏิบัติการ จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสารเคมีหรือสารประกอบใดๆ จะถูกสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ ติดตามผลตลอดการทดลอง ซึ่งอาจเกิดปฏิกริยาทางเคมี ส่งผลให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตรายขึ้น นอกจากนั้นก๊าซต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทั้งหมด อาจมีการรั่วไหลออกมาในปริมาณที่มากเกินไป ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออันตรายถึงชีวิตได้
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานคือคอนโทรลเลอร์รุ่น compact controller

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
✔ แสดงผลได้ทุกการแจ้งเตือน มีฟังก์ชันการสอบเทียบ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
✔ สามารถต่อเข้ากับเซนเซอร์ได้สูงสุดถึง 10 เซนเซอร์ (ต่างชนิดก๊าซได้, เซนเซอร์รุ่น SB2 )
✔ มีระบบสั่งตัดวาล์วก๊าซ(แบบแม่เหล็ก)อัตโนมัติกรณีที่เกิด Alarm ขึ้น
✔ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
✔ ใช้เทคโนโลยีล่าสุด Modular technology ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ได้ตามต้องการ
✔ มาพร้อมกับรีเลย์ 3 ตัว สามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนภายนอกได้ เช่นไฟเตือน เสียง เป็นต้น
✔ ตัวเครื่องป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65

2. Gas Detection System ติดตั้งในตู้ดูดควัน

          ในตู้ดูดควัน หรือระบบที่ต้องมีการกรองก๊าซและอากาศเพื่อหมุนเวียนนำกลับเข้ามาใช้ภายในห้อง จำเป็นที่จะต้องติดตามตรวจวัดบริเวณภายในห้องนอกตู้ดูดควันด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าก๊าซพิษที่ดูดออกจากในตู้ไม่มีการรั่วไหลออกสู่บรรยากาศภายนอกตู้ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้นอาจติดตั้งเซนเซอร์มากกว่า 2 ตัว ทาง เอ็นเทคขออนุญาตแนะนำให้เชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับบอร์ด WSB2 เพื่อความเสถียร

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
✔ มีการชดเชยอุณหภูมิ และกระบวนการวัดค่าเป็นแบบดิจิตัลทั้งหมด
✔ ต่อกับเซนเซอร์ได้ถึง 3 ตัว (สามารถใช้งานกับเซนเซอร์ต่างชนิดก๊าซกันได้)
✔ มีสัญญาณขาออกแบบอนาลอกและสามารถเลือกเพิ่มสัญญาณดิจิตัล Modbus ได้
✔ แสดงผลทั้งค่าความเข้มข้น และ แสดงแสงไฟเตือนเมื่อความเข้มข้นสูงเกินไป
✔ ทำการสอบเทียบได้ง่าย

3. Gas Detection System การติดตั้งระบบตรวจวัดก๊าซขนาดใหญ่

          ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วไหลขนาดใหญ่ ควรมีการรวมสัญญาณไว้ที่ส่วนกลางที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและจากการที่มีเซนเซอร์ในระบบจำนวนมาก เอ็นเทคจึงแนะนำเป็นการเดินสายสัญญาณแบบดิจิตัลเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินสายสัญญาณ และเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและควบคุมจึงขออนุญาตแนะนำเป็น คอนโทรลเลอร์ DGC-06 เพื่อรวมสัญญาณจากหลายเซนเซอร์เข้าแสดงผลที่คอนโทรลเลอร์ ซึ่งคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบใหญ่และซับซ้อน และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ SIL-2 สามารถติดตามค่าความเข้มข้นของก๊าซจากเซนเซอร์ได้สูงสุดถึง 128 เซนเซอร์ แบ่งเป็น เซนเซอร์สัญญาณเอ้าท์พุทแบบดิจิตัล 96 ตัว และเซนเซอร์สัญญาณเอ้าท์พุทแบบอนาลอก(4-20 mA) 32 ตัว อีกทั้งยังตั้งระดับการแจ้งเตือนได้ถึง 4 ระดับต่อ 1 เซนเซอร์ ในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์รองรับรีเลย์ได้สูงสุดถึง 32 รีเลย์ และมีสัญญาณเอ้าท์พุท แบบอนาลอกสูงสุด 16 ช่อง

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
✔ เหมาะสำหรับระบบติดตามตรวจวัดก๊าซที่ใหญ่และซับซ้อน
✔ รองรับรีเลย์ได้จำนวนมาก รองรับสูงสุดถึง 32 รีเลย์
✔ ปิดวาล์วก๊าซ (วาล์วแบบแม่เหล็ก) อัตโนมัติกรณีมีการแจ้งเตือน
✔ สามารถเพิ่มโมดูลได้หากต้องการเพิ่มรีเลย์
✔ มีจอแสดงผล LED
✔ เพิ่มระบบสำรองไฟ UPS และระบบบันทึกข้อมูล (data logger) ได้
✔ สามารถใส่รวมอยู่ในตู้สวิตช์ได้

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตรวจจับแก๊สรั่ว ได้ที่ : คุณสุภาภรณ์ โทร. 092-249-8787   Line ID: @entech

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save