ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานในโรงพยาบาล

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานในโรงพยาบาล

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
สำหรับตู้เก็บเลือด
testo Saveris 150

• ช่วย monitor ค่าอุณหภูมิของตู้ไม่ให้เกินกว่าค่าที่กำหนด
• มีสัญญาณแสงและเสียง แจ้งเตือนผ่าน Email, SMS (Option) เมื่อค่าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (Upper / Lower )
• ตั้งค่าการเตือนสอดคล้องตามข้อกำหนด GMP
• เก็บข้อมูลได้ถึง 120 ล้านข้อมูล
• เชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สาย WLAN และแบบใช้สาย LAN
• ดูค่าการวัด กราฟ ตั้งค่าการแจ้งเตือน พิมพ์รายงาน

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
แบบไร้สาย สำหรับตู้เก็บเลือด
testo Saveris 2

• มีเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของตู้ ใช้งานร่วมกับสาร Glycol เพื่อเป็นตัวแทนอุณหภูมิภายในตู้ ป้องกันการสวิงของค่าที่วัดได้
• มีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับการเปิดประตู ป้องกันการเปิดประตูตู้ทิ้งไว้
• สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์ มือถือหรือ Tablet ที่มีอินเตอร์เน็ต
• มีระบบแจ้งเตือนผ่านทาง Email, SMS (Option)
• ติดตั้งและใช้งานง่าย ผ่านระบบ Cloud ของ Testo
• ส่งรายงานอัตโนมัติ รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน (Option)
• ดูผลการวัดในรูปแบบตารางและกราฟได้

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ -86°C สำหรับเก็บเลือด
VestFrost VTS258

• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง -65 ถึง -86°C
• ความจุ 253 ลิตร
• หน้าจออ่านค่าขนาดใหญ่ด้านหน้าตู้
• ชั้นปรับระดับสเตนเลส 5 ชั้น
• น้ำยาทำความเย็นแบบ Nature R
• บันทึกข้อมูลได้ 36,000 ข้อมูล
• ส่งข้อมูลผ่าน USB

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ สำหรับงาน Validation งาน Sterilization รุ่น testo 190

• Datalogger สำหรับใช้ในการ Validate Autoclave ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +140°C, แรงดัน 1 mbar ถึง 4 bar abs
• บันทึกข้อมูลได้ 60,000 ข้อมูล
• ตั้งค่าการใช้งานและดาวน์โหลดข้อมูลผ่านกระเป๋าซึ่งเป็น Interface ได้พร้อมกันสูงสุด 8 เครื่อง
• Software เป็นไปตาม 21 CFR part 11
• แสดงค่า Lethality rate (F0), Holding phases และ Saturated steam ได้

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
สำหรับตู้เก็บยา  testo Saveris 150

• ช่วย monitor ค่าอุณหภูมิของตู้เก็บยาไม่ให้เกินกว่าค่าที่กำหนด
• มีสัญญาณแสงและเสียง แจ้งเตือนผ่าน Email, SMS (Option) เมื่อค่าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (Upper / Lower )
• ตั้งค่าการเตือนสอดคล้องตามข้อกำหนด GMP
• เก็บข้อมูลได้ถึง 120 ล้านข้อมูล
• เชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สาย WLAN และแบบใช้สาย LAN
• ดูค่าการวัด กราฟ ตั้งค่าการแจ้งเตือน พิมพ์รายงาน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
R 1400

• ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับการใช้งานในช่วง 2-8°C สำหรับเก็บยา, วัคซีน, น้ำยาวิเคราะห์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับห้องปฏิบัติการ
• ความจุ 1,400 ลิตร
• มีสัญญาณแสงและเสียงเตือน เมื่อเกินค่าที่ตั้งไว้ (Upper / Lower )
• กระจกใส 2 ชั้น ป้องกันไอน้ำเกาะที่กระจก
• การละลายน้ำแข็ง No Frost
• มีระบบหมุนเวียนอากาศโดยพัดลมภายในตู้
• มีระบบตัดอุณหภูมิฉุกเฉินและระบบป้องกันไฟรั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับเก็บยา
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ARALAB FITOCLIMA 1200 PH

• ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาให้มีเสถียรภาพ
• ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 0°C ถึง +60°C, ความชื้น 20 ถึง 95% RH
• ความจุ 1,200 ลิตร (รุ่น FITOCLIMA 600 STABILITY ความจุ 600 ลิตร)
• ภายในห้องมีพัดลมระบายอากาศ สามารถปรับค่าความเร็วลมภายในได้จาก Controller
• หน้าจอ ClimaPlus© controller แบบสี, Touchscreen
• Software สอดคล้องกับมาตราฐาน FDA 21 CFR part 11

เครื่องวัดค่าไนตรัสออกไซด์ ในโรงพยาบาล
Geotech G210
• เครื่องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์จากห้องผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทางการแพทย์
• สามารถวัดค่า
N2O 0 – 100%
CO2 0 – 2,000 ppm
O2 0 – 100% (Option)
CO 0 – 500 ppm (Option)
• บันทึกข้อมูลได้ 1,000 ค่า และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
• สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน และคำนวณค่า TWA ได้
• สามารถใช้งานผ่านแบตเตอรี่ได้สูงสุด 12 ชั่วโมง
• น้ำหนักเบา ขนาดเล็กพกพาง่าย
เครื่องมือตรวจวัดค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ในโรงพยาบาล 
Gasmet GT 5000

• ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) ซึ่งสามารถตรวจวัดก๊าซได้ทั้งหมดในช่วงความยาวคลื่น 900 – 4,200 cm -1
• วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้พร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ โดยความถี่ในการวิเคราะห์ก๊าซ 10 ครั้ง/วินาที และสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการวิเคราะห์ได้
• สามารถตรวจวัดก๊าซตัวอย่างที่ใช้ภายในโรงพยาบาลได้ เช่น Nitrous Oxide N2O, Sevoflurane, Enflurane, Isoflurane, Halothane, Desflurane และ Methoxyflurane
• มีการชดเชยค่าการวัดที่เกิดจากการรบกวนของก๊าซอื่น (Cross interference)
• ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างและทำการสอบเทียบก่อนนำไปตรวจวัด เพียงทำ Zero ด้วยก๊าซ N2 ก่อนการตรวจวัด และไม่ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ทุกๆ ปี

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ภายในโรงพยาบาล
testo 400

• สามารถวัดค่าต่างๆ ทางด้านคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลได้ เช่น ความเร็วลม, ปริมาณการไหลของลม, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, แรงดันอากาศ, ความเข้มแสง, CO และ CO2 เป็นต้น
• หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว มาพร้อมกล้องหลัง 8 MP และกล้องหน้า 5 MP
• เลือกโพรบวัดได้ทั้งแบบใช้สาย และแบบไร้สาย (Bluetooth® probe)
• แบตเตอรี่ Rechargeable Li-ion ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง
• รายงานผลการตรวจวัดผ่าน Email
• แสดงผลการวัดในรูปแบบของกราฟ และตัวเลข

เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Flow Hood)
testo 420

• สามารถวัดได้ทั้งค่าอัตราการไหล, อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
• ขนาด Hood มาตรฐาน 610 x 610 mm.
• ช่วงการวัดอัตราการไหล 40 to 4,000 m3/h
• เชื่อมต่อกับ App ผ่าน Bluetooth เพื่อดูและทำรายงานผลการวัดได้ง่ายและรวดเร็ว (ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ IOS และ Android)
• สามารถปรับใช้กับ Hood ได้หลายขนาด (Option)
• น้ำหนักเบา
• ใช้งานร่วมกับขาตั้งแบบล้อลาก (Option)

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไม้ของหม้อไอน้ำ testo 300

• สามารถใช้วัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ เพื่อประหยัดการใช้เชื้อเพลิง
• ตัวเครื่องคำนวณค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ Effg, Effn
• วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ ก่อนปรับ-หลังปรับได้ง่าย
• รับประกันตัวเครื่องและเซ็นเซอร์นานถึง 4 ปี
• สามารถถ่ายภาพหน้างานและส่งรายงานผลการตรวจวัดผ่านทาง Email ได้

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับคัดกรองผู้ป่วย testo 890

• มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อพบบุคคลเสี่ยงเป็นไข้
• สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอโทรทัศน์ได้ผ่านสาย HDMI
• ความละเอียดของภาพความร้อน 640 × 480 pixels
• มี SuperResolution เพิ่มความละเอียดได้ถึง 1,280 x 960 pixels
• สามารถวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 650°C
• หน้าจอ Touchscreen ใช้งานง่าย

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
โรงพยาบาลรัฐบาล คุณนันท์นภัส โทร. 092-282-3223
โรงพยาบาลเอกชน คุณพณิชรัตน์ โทร. 092-282-3339

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save