เครื่องมือสำหรับระบบจัดเก็บและขนส่งวัคซีน COVID-19

เครื่องมือสำหรับระบบจัดเก็บและขนส่งวัคซีน COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างหนักตั้งแต่ต้นปี 2560 ถือเป็นปัญหาระดับโลกเนื่องจากเชื้อไวรัสนี้ได้แพร่อย่างรวดเร็วจากคนสู่คน ทำให้มีประชากรโลกติดเชื้อมากกว่า 80 ล้านคน ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี  การลดการแพร่ระบาดนั้นจะต้องมีมาตรการยับยั้งไม่ให้ไวรัสแพร่เชื้อ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และ การรักษาระยะห่าง อีกทั้งยังต้องมีภูมิคุ้มกัน หรือได้รับวัคซีนนั่นเอง

จนถึงตอนนี้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แม้ว่าจะมีการเริ่มใช้วัคซีนในหลายประเทศ แต่การผลิตวัคซีนยังอยู่ในช่วงการทดลองทางคลินิก ต้องมีการพัฒนาและเก็บผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีน เนื่องจากการระบาดอย่างรวดเร็ว หลายบริษัททั่วโลกได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการพัฒนาวัคซีน เพื่อให้สามารถผลิตได้เพียงพอกับประชากร วัคซีนที่เริ่มใช้ในประเทศที่เป็นผู้ผลิตหลักอย่าง บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จะแตกต่างกันไปตามชนิด เช่น mRNA, Viral Vector, Inactivated และ Sub unit protein ทำให้อุณหภูมิการเก็บรักษาแตกต่างกัน

สำหรับประเทศไทยมีข่าวดีในการนำเข้าวัคซีนในช่วงต้นปี 2564 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้คนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากร หรือประมาณ 70 ล้านโดส วัคซีนที่สั่งซื้อมีทั้งจากประเทศจีน Sinovac, Covax และ AstraZeneca รวมทั้งมีการเริ่มผลิตวัคซีนเองภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซนเนก้า โดยประเทศไทยจะยอมรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่มีผลของเฟส 3 มีประสิทธิผลที่ชัดเจน วัคซีนที่จัดซื้อต้องมีผลการทดลองเฟส 3 รองรับ บริษัทเอกชนที่จะจัดจำหน่ายต้องขึ้นทะเบียนกับอย. และได้รับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นอกจากประสิทธิผลของวัคซีนที่ต้องเป็นที่ยอมรับแล้วนั้น ความสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือการดำเนินการบริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสม เพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพให้กับผู้บริโภค การขนส่งวัคซีนจะต้องใช้ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system) ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บและกระจายวัคซีนให้คงประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้ผลิตวัคซีนจนถึงผู้บริโภค วัคซีนที่นำเข้ามาจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาประสิทธิภาพ มิเช่นนั้นอาจจะทำให้วัคซีนที่นำเข้ามาหลายล้านโดส เกิดการเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ โดยวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ ประมาณ -70 องศาเซลเซียส จะอยู่ได้นานถึง 6 เดือน ส่วนของโมเดอร์นา (Moderna) แม้ว่าจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA เช่นเดียวกับของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)  แต่อุณหภูมิการเก็บรักษาอยู่ที่ -20 องศาสเซลเซียส อยู่ได้นานถึง 6 เดือน  แต่หากเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสจะอยู่ได้เพียง 1 เดือน และวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) นั้นสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จะเห็นว่าวัคซีนแต่ละชนิดแม้ว่ามีประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรอง แต่อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาวัคซีนแต่ละชนิดนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของวัคซีน ซึ่งแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิการเก็บรักษาวัคซีนตลอดเส้นทางการเดินทางจนกว่าจะใช้งาน

เพื่อรับประกันการคงประสิทธิภาพของวัคซีน ที่ต้องขนส่งมาจากต่างประเทศจนมาถึงมือผู้บริโภค ทางบริษัท ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการติดตามและและตรวจสอบอุณหภูมิในการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน ที่ได้มาตรฐานสากล ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยมีให้เลือกในช่วงอุณหภูมิและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายสามารถรองรับการใช้งานกับวัคซีนแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี

ขอแนะนำ เครื่องมือสำหรับระบบจัดเก็บและขนส่งวัคซีน COVID-19

1. เครื่องมือสำหรับระบบขนส่งวัคซีน

testo 184-T1
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

• ช่วงการวัด -35 ถึง +70 °C
• ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
• มาตรฐาน EN 12830, HACCP
• ใช้งานได้ต่อเนื่องได้ 90 วัน

testo 184-T2
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

• ช่วงการวัด -35 ถึง +70 °C
• ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
• มาตรฐาน EN 12830, HACCP
• ใช้งานได้ต่อเนื่องได้ 150 วัน

testo 184-T3
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

• ช่วงการวัด -35 ถึง +70 °C
• ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C
• มาตรฐาน EN 12830, HACCP
• สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้

testo 184-T4
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

• ช่วงการวัด : -80 to +70 °C
• ค่าความถูกต้อง : ±0.8 °C
  (-80 to -35.1 °C),
  ±0.5 °C (-35 to +70 °C)
• อายุงานแบตเตอรี่สูงสุด 100 วัน
  เมื่อตั้งค่าความถี่การวัดทุก 15 น.
• มาตรฐาน EN 12830, HACCP

2. เครื่องมือสำหรับเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิ

testo 175 T3
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

• หัววัดภายนอก 2 ช่องสัญญาณ
• ช่วงการวัด -50 ถึง 400 °C (Type T)
• ช่วงการวัด -50 ถึง 1,000 °C (Type K)
• กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้
  ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง
• บันทึกข้อมูลได้ 1,000,000 ข้อมูล

testo 176 T3
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

• หัววัดภายนอก 4 ช่องสัญญาณ
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ
• 200 ถึง +400 ºC (Type T)
• 200 ถึง +1000 ºC (Type K)
• 100 ถึง +750 ºC (Type J)
• กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้
  ในช่วงทุก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง
• บันทึกข้อมูลได้ 2,000,000 ข้อมูล

Saveris 2
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น

• ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง +1,350 °C
• ช่วงการวัดความชื้น 0-100 %RH
• รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน wireless LAN
  บน testo Saveris 2 App free download
  ทั้งระบบ iOS และ Android
• สามารถดูผลเป็นแบบตารางและกราฟได้
• มีระบบแจ้งเตือนผ่านทาง sms, e-mail

Accuplus  P701
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

• ขนาด 700 ลิตร (24 คิว)
• ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 °C
• ตู้ 2 ประตู กระจกใส 2 ชั้น ป้องกันไอน้ำเกาะที่กระจก

Elcold  LAB
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

• ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ -50 °C ถึง -86 °C
• ความละเอียดการอ่านค่าอุณหภูมิ 0.1 °C
• ตู้แช่ควบคุมด้วย Digital Controller
• สัญญาณการเตือนแบบเสียงและแสง

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
หน่วยงานเอกชน คุณพณิชรัตน์ โทร. 092-282-3339
หน่วยงานราชการ คุณนันท์นภัส โทร. 092-282-3223
ลูกค้าภาคตะวันออก คุณลัดดาวัลย์ โทร. 092-248-9991

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save