สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “An infrared temperature monitoring systems basedon Internet of Things (IoT)”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2563  เวลา 13.00-16.30 น. @บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด  สาขาระยอง มาบตาพุดเซ็นเตอร์

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “Innovative Technology for IIoT application across all industries”

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ บ.เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 09.00 – 15.30 น.

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันที่ 24 ก.ย. 2562 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 08:30 – 16:00 น.

ภาพบรรยากาศ คอร์สอบรมการใช้งาน เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350 NEW

วันที่ 19 กันยายน 2562 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 08:30-15:00 น.

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “Trusted Security Solutions for Building”

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 ณ Showroom Hikvision ชั้น 12A อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก เวลา 08:30 – 15:00 น.

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การติดตามและวิเคราะห์ระบบอากาศอัดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT 4.0”

วันที่ 21 พ.ค. 2562 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 08:30 – 16:00 น.

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “Trusted Security Solutions for Transportation”

วันที่ 21 มี.ค. 2562 @Swissotel Bangkok Ratchada เวลา 8:30-15:30 น.

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันที่ 31 ม.ค. 2562 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด จำกัด เวลา 08:30 – 16:00 น.