News

ขอแนะนำ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ กับฝุ่น PM2.5

ตัวเครื่องสามารถคำนวณอัตราการไหลให้อย่างอัตโนมัติ เพียงแค่ป้อนค่าพารามิเตอร์ต่างๆลงไปในตัวควบคุม สามารถนำตัวอย่างที่เก็บได้ไปทำการวิเคราะห์ตาม method ต่างๆได้หลากหลายชนิด

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ VOCs รุ่น EyeCGas CO ผลิตภัณฑ์ Opgal

EyeCGas CO ช่วยตรวจสอบและแก้ไขจุดรั่วไหนภายในข้อกำหนดของโรงงานได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตทำงานแบบ hot work permit สามารถบันทึกวิดีโอและบันทึกเสียงได้ด้วย

ขอแนะนำโปรโมชั่น SAVE COST : Flue Gas Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

สำหรับลูกค้าเอ็นเทคฯ รับสิทธิพิเศษฟรี! เมื่อซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จะได้รับ “1 Day Training and Consult Service on site” โดยผู้เชี่ยวชาญ

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ VOCs รุ่น EyeCGas CO2 ผลิตภัณฑ์ Opgal

Opgal ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) และก๊าซมีเทน (CH4)

Safety Week 33_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ME-NETT 2019_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

พลังงาน_7

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์

ENERGY WEEK_7

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Chat with us on LINE