News

วันสิ่งแวดล้อมโลก_4

วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

พลังงาน_4

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทพลังงาน

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

อาชีวอนามัยภาคตะวันออก_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก

ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Boiler_7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม(Boiler efficiency for SMEs)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

EENETT_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11

ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

ขอแนะนำ testo350 Flue Gas Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เลือกติดตั้งเซนเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซนเซอร์ ได้แก่O2, CO, COlow, NO, NOlow, SO2. NO2, H2S, CxHy, CO2-IR เครื่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สะดวกด้วยหน้าจอสี

ขอแนะนำ เทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดก๊าซชีวภาพ ลดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม แบรนด์ Geotech

เนื่องจากก๊าซชีวภาพประกอบไปด้วยก๊าซหลากหลายชนิด ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การตรวจวัดอุณหภูมิตู้ทำความเย็นทางการแพทย์ด้วย testo Saveris

มีการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS, E-mail และ แสงจากหน้าจอ LED เมื่อค่าของอุณหภูมินั้นเกินขีดจำกัดจากที่ตั้งค่าไว้ หรือเกิดการทำงานที่ผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟ

Chat with us on LINE