News

ขอแนะนำ Comde Derenda เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10

สามารถตรวจวัดและแสดงค่าปริมาณฝุ่นชนิด PM2.5 และ PM10 รวมทั้งสามารถตรวจวัดก๊าซ NO2, O3, CO และ SO2 ได้อีกด้วย

ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ CEL-712 Microdust Pro

วัดปริมาณของอนุภาคฝุ่นในหน่วย mg/m3 แบบอ่านค่าได้ทันที ช่วงการวัด: 0.001 mg/m3 – 250 g/m3

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา”แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

ภาพบรรยาการงานสัมมนา ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ห้อง แสงเพชร1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดไข้

กล้องถ่ายภาพความร้อนจะแสกนบุคคลที่เข้ามา แล้วทำการคัดกรองผู้ป่วยจากอุณหภูมิที่แตกต่างไป เมื่อมีคนเข้ามาในกรอบสังเกตุการณ์ กล้องจะทำการประเมินอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

การตรวจค่า COD และโลหะหนักในน้ำเสีย ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

เครื่อง Spectrophotometer รุ่น photoLab 7100 VIS สามารถตรวจวัด COD และโลหะหนักในตัวอย่างที่สนใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่า 250 โปรแกรม

ขอแนะนำ อุปกรณ์เพื่อการศึกษาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แบรนด์ Quanser

แขนกลเพื่อการศึกษา4 องศาอิสระคุณภาพสูง สามารถเข้าถึงการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น มุม กระแส ทอร์ก ได้แบบเรียลไทม์

ขอแนะนำเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม และหัวฉีดดับเพลิง แบรนด์ Rosenbauer

เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยการยกหา เหมาะสำหรับการดับเพลิงในพื้นที่คับแคบที่รถยนต์ดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ 

Chat with us on LINE