News

ระบบตรวจวัดน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่อง Opal

หากมีน้ำมันปนเปื้อนเข้าระบบมาก ช่วยลดความเสี่ยงจากค่าปรับและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณน้ำมัน

การวัดอัตราการไหลและพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวและก๊าซ รุ่น FLUXUS G601 CA Energy ผลิตภัณฑ์ Flexim ประเทศเยอรมนี

จดหมายข่าวเอ็นเทค “Gift for friends ให้ส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท”

ใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 100,000 บาทขึ้นไป หมดเขต 25 ธ.ค. 2561 นี้

ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบรนด์ Aralab

สำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม  เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม งานปศุสัตว์ งานเก็บรักษาคงสภาพ และการควบคุคุณภาพ

การวัดค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) และแนะนำเครื่องมือวัด DO

BOD เป็นการวิเคราะห์ปริมาณความสกปรกของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น
น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

จดหมายข่าวเอ็นเทค “ขอแนะนำ Radius BZ1 เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซในพื้นที่ทำงาน”

ตรวจจับการรั่วของก๊าซไวไฟ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซพิษ และ VOCs ตรวจจับก๊าซได้สูงสุด 7 ก๊าซ

ขอแนะนำ เครื่องมือตรวจจับการรั่วของก๊าซแบบพกพา Gasurveyor 700

ตรวจจับก๊าซติดไฟในรูปแบบ LEL และ %Vol โดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดเลือกเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้ เช่น PPM, O2, CO, H2S กำหนดค่าโหมด Barhole ได้

ขอแนะนำ กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับการจัดการระบบ facility

สำหรับการตรวจสอบและจัดการระบบ facility ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

Chat with us on LINE