แพลตฟอร์มจำลองการเคลื่อนที่แบบ 6 แกน : Hexapod

ใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูง ใช้ในการทดลองในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การสั่นสะเทือน พลศาสตร์ของโครงสร้าง

ชุดจำลองการสั่นสะเทือนแบบ 2 แกน Shake Table III XY

อุปกรณ์จำลองแผ่นดินไหวกำลังสูงแนวระนาบแบบสองแกน ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวิจัยลดความเสียหายจากแผ่นดินไหว

ชุดศึกษาระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ Analog Electronics Labs (AELabs)

แพลตฟอร์มที่ควบคุมด้วบระบบดิจิตอลพร้อมบอร์ดทดลองต่างๆ 6 รูปแบบ สำหรับใช้สอนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชุดศึกษาการควบคุมระบบ Gyroscope แบบ 3 แกน : 3 DOF Gyroscope

สำหรับนำไปใช้ศึกษาการควบคุมระดับความสูง การควบคุมล้อโมเมนตัม ระบบนำทางและการหมุนของดาวเทียม การบินไร้คนขับ

ชุดศึกษาการควบคุมการดูดซับแรงสั่นสะเทือน : Active Suspension

เป็นอุปกรณ์ชุดทดลองและวิจัยระบบรองรับการสั่นสะเทือนภายในรถยนต์ เทคโนโลยี Active Suspension สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ชุดศึกษาการควบคุมระดับของเหลว Coupled Tanks

เป็นระบบสำหรับทำการทดลองเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ สำหรับใช้สอนและทำการวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมระดับของเหลว

ชุดศึกษาการ Interface ระบบ QNET Mechatronic Interfacing Board

บอร์ดสำหรับใช้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานและแอปพลิเคชั่นของระบบฝังตัว ออกแบบมาใช้โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์ม NI ELVIS และซอฟแวร์ Labview

ชุดศึกษาระบบ Actuators Quanser : QNET Mechatronic Actuators Board

เป็นบอร์ดทดลองที่ใช้สำหรับแนะนำแอคชูเอเตอร์ชนิดต่างๆ และสาธิตการใช้งาน,การอินเตอร์เฟส