เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมแบบสะพายหลัง รุ่น SL10

อัตราการฉีดโฟม 10 ลิตรต่อนาที ,แรงดัน 7 บาร์ ระยะในการฉีดแนวระนาบ 10 เมตร แนวดิ่ง 6 เมตร

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมแบบลากจูง รุ่น SL35-SL50

สามารถใช้ดับไฟได้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B อัตราการฉีดโฟม 27 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 7 บาร์