หมวกครอบศีรษะป้องกันสารเคมี NH15

emergency lighting. COMPACT FOR QUICK. ACCESS AND USE. Other escape hoods are bulky and cumbersome.

เครื่องตรวจวัดสารพิษ และสารเสพติด Indicator 100

Indicator 100  คือเครื่องตรวจวัดสารเสพติดและสารเคมีอันตรายแบบพกพา สามารถตรวจวัดวัตถุระเบิด, สารเสพติด, สารเคมีอันตราย, สารเคมีสงคราม

เครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซไวไฟ Ventis Pro 5

สำหรับใช้เตือนการรั่วไหลของก๊าซในพื้นที่ แบบเคลื่อนย้ายพร้อมปั๊มดูดอากาศ วัดได้ 5 ชนิดก๊าซ

เครื่องยิงเชือก ResQmax KIT 411

ชุดชูชีพช่วยชีวิต มีเซนเซอร์ (Sensor) เมื่อกระทบผิวน้ำจะพองขึ้นอัตโนมัติ สามารถยิงได้ไกล 400 ฟุต หรือ 122 เมตร

LifeLocator TRx เครื่องเรดาห์สำหรับค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคาร

ระยะในการกระจายสัญญาณ 60 เมตร สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในระยะ 12 เมตร