เครื่องวัดความขุ่น TURB 2000

ช่วงการวัด 0 ถึง 1000 NTU ความละเอียด 0.0001 NTU (below 10 NTU) ใช้งานได้หลากหลาย เช่น น้ำดื่ม น้ำในกระบวนการผลิต

CarboVis® 700 IQ (TS)

Optimal for the measurement of TOC and DOC in the inlet/effluent of municipal wastewater treatment plants.

UV701/705 sensors for SAC and UVT

Low-cost probe (integrated ultrasonic cleaning, turbidity compensation) for the maintenance-free and reagent-free SAC measurement

FDO700 IQ : sensors for dissolved oxygen

Digital, optical, calibration free - dissolved oxygen senors for the IQ SENSOR NET Calibration-free, reliable, DIN compliant

DIQ/S 181 : Digital single parameter

measuring for O2, pH/ORP, conductivity or turbidity. Stable, robust and proven measuring technology

VisoTurb® 700 IQ Turbidity Sensors

for turbidity and suspended solids measurement. low maintenance and long-term reliability of the sensors.

MULTILINE 1000 : Analog multi parameter controller

measure pH, ORP, oxygen, conductivity, turbidity, free or total chlorine , Flexible measuring system

DIQ/S 282/284 – Controller for the IQ SENSOR

All parameters available (O2, NH4, NO3, COD, PO4, sludge level, …) , USB-interface and internal data logger by default