เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันบนผิวน้ำ รุ่น ATEX Zone 1

ตรวจจับคราบน้ำมันตั้งแต่ >1 ไมโครเมตร ระยะการวัดไม่เกิน 8 เมตรจากผิวน้ำ ตรวจจับและเตือนการรั่วไหลของน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

LDI ROW Stainless Steel : O – 2311S

Enclosure: Stainless Steel 316L, Range: up to 10 m, Weight: 6,9 kg, Certification: CE, IP68

เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมัน รุ่น O – 2311A

ใช้หลักการตรวจจับด้วย UV fluorescence ตรวจจับคราบน้ำมันตั้งแต่ >1 ไมโครเมตร ระยะการวัดไม่เกิน 10 เมตรจากผิวน้ำ

Opal : Oil-in-water monitor

A new generation detector, on line, real time, infra-red scattering measurement, reagent free, to monitor suspended hydrocarbon in water.

Pautbac II

sequential control of 1 to 5 tanks / purge valves with 1 single electronic cabinet / 1 single capacitive probe.