เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม รุ่น OTTER

สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย,ใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ กำลัง13 kW (17 แรงม้า)

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม รุ่น Beaver

เคลื่อนย้ายสะดวก, เครื่องยนต์เบนซินแบบ 4 จังหวะ กำลัง 26 kW (34 แรงม้า)

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม รุ่น Fox

สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ กำลัง 29 kW (38 แรงม้า)