Detecting Gas Saving Lives

หลายอุตสาหกรรมมีการใช้ VOCs ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ การสัมผัสกับสารประกอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง จัดเก็บ ใช้งาน หรือผลมาจากการรั่วไหล ดังนั้นการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศควรจะได้รับการตรวจติดตามและตรวจจับ VOCs ด้วย

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (Gas detector) รุ่น G7c Blackline Safety

อ่านค่าก๊าซได้สูงสุด 4 ชนิด โดยมีชนิดก๊าซให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานได้โดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยในโรงบำบัดน้ำเสีย ทำไมถึงจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector)

เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) รุ่น Ventes Pro5 ตรวจวัดก๊าซได้สูงสุด 5 ชนิดก๊าซพร้อมกัน มีเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย เช่น ก๊าซไวไฟ (LEL) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ฯลฯ

ระบบตรวจสอบและตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (IOT Gas controller)

ระบบ IOT Gas controller เป็นระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ขนาดเล็กและติดตั้งได้ง่ายแบบยึดติดผนัง เชื่อมต่อเข้ากับตู้ควบคุม Fire alarm หรือ BMS,BAS และดูค่าการวัดแบบ Real time ผ่าน Cloud ได้

ระบบเฝ้าระวังการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ Gas detector รุ่น iTRANS2

Gas detector แบบติดตั้ง iTRANS2 สามารถใช้งานทั้งตรวจวัดก๊าซในกลุ่มของพื้นที่อับอากาศได้ครอบคลุมทั้ง 4 ชนิด และเพิ่มเติมสำหรับงาน Biogas โดยเป็นแบบ Stand alone type

ทำความสะอาดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว (Gas Detector) อย่างไร? ในช่วง Covid-19

แนะนำให้เช็ดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่วด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายที่จะเกิดกับเซ็นเซอร์หรือความเสี่ยงในการทำงานผิดปกติ

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ Online Gas Detector รุ่น Airaware

สามารถตรวจวัดก๊าซรั่ว พร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสงได้ทันที ติดตั้งง่ายด้วยการยึดผนัง มีน้ำหนักเบา วัดและเลือกช่วงการวัดได้หลากหลาย

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว แบรนด์ Oldham

การจัดหาและติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซรั่ว พร้อมระบบแจ้งเตือน จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจติดตามและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น