การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

เครื่องมือที่ช่วยควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง

การตรวจค่า COD และโลหะหนักในน้ำเสีย ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

เครื่อง Spectrophotometer รุ่น photoLab 7100 VIS สามารถตรวจวัด COD และโลหะหนักในตัวอย่างที่สนใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากกว่า 250 โปรแกรม

การวัดสีโดยวิธี ADMI พร้อมแนะนำเครื่อง PhotoLab สำหรับวัดสี ADMI

สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้ง วัดสีได้ครบทุกองค์ประกอบ ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์

Spectrophotometers สำหรับวัดสีในหน่วย ADMI

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AQA สามารถตรวจวัดค่าสีในน้ำในหน่วย ADMI ได้