blog

Latest Stories

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว แบรนด์ Oldham

by ampawan | November 6, 2019

การจัดหาและติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซรั่ว พร้อมระบบแจ้งเตือน จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจติดตามและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดด้วยการลงทุนอย่างคุ้มค่า

by ampawan | November 6, 2019

บ.เอ็นเทคฯ ขอแนะนำเครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดแบบต่อเนื่อง ร่วมกับการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการพลังงาน

บริการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping)

by ampawan | November 5, 2019

ทางบริษัท เอ็นเทคฯ มีบริการการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping) ด้วยเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการมีความมั่นใจในข้อมูลการวัดและบริการของเรา

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดค่า BOD (Biological Oxygen Demand) รุ่น OxiTop สำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

by ampawan | October 15, 2019

ใช้หลักการแปลงค่าความดันให้เป็นความเข้มข้นของออกซิเจน (BOD) โดยใช้ Ideal Gas Law ทำการวัดความดันผ่านเซ็นเซอร์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ในขวดที่ปิดสนิท

ขอแนะนำ กล้องจับภาพความร้อนพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ H4 Thermal Camera แบรนด์ Avigilon

by ampawan | October 1, 2019

กล้องความร้อน H4 สามารถตรวจจับพร้อมจำแนกบุคคลและยานพาหนะแล้วทำการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบถึงภัยคุกคามที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในระยะไกลได้ ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยีระดับสูง สามารถเรียนรู้ได้เอง วิเคราะห์ได้แม้ในที่มืด สภาวะฝุ่นละออง หรือ หมอกควัน

ขอแนะนำ ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS

by ampawan | October 1, 2019

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาให้มีความเสถียรภาพ มีซอฟต์แวร์สำหรับการบันทึกข้อมูล IQ, OQ และ PQ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา สัตวแพทย์  เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเก็บและการรักษา การควบคุมคุณภาพและการวิจัย

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและแรงดันชนิดต่อเนื่องแบบไร้สาย รุ่น testo190/191

by ampawan | September 27, 2019

testo 190/191 สามารถแก้ปัญหาของคุณตรงนี้ไปได้อย่างหมดสิ้น เพราะ ติดตั้งและเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย มีความคงทนแข็งแรงด้วยวัสดุสแตนเลส ข้อมูลปลอดภัยยังคงอยู่แม้จะผ่านการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR Part 11 และ HACCP สามารถเพิ่มจุดวัดได้หลายจุดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การวัด

ขอแนะนำ ชุดศึกษาระบบการควบคุมอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ Qube Servo 2

by ampawan | September 25, 2019

QUBE Servo 2 เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับเรียนรู้และวิจัยแบบบูรณาการ สำหรับการสอนในหัวข้อด้านแมคคาทรอนิกส์และระบบการควบคุมในระดับอุดมศึกษา

ขอแนะนำ วิธีการติดตั้ง sensor ของเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo350 แบบง่าย

by ampawan | September 19, 2019

testo 350 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ (sensor) ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ใช้เวลาเพียงไม่นาน สะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาในการบริการ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเครื่องมือ