blog

Latest Stories

ขอแนะนำ เครื่องวัด dew point ในระบบอากาศอัด ผลิตภัณฑ์ CS instruments ประเทศเยอรมนี

by ampawan | September 19, 2019

ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ dew point ได้อย่างแม่นยำ ต่ำสุด -80°Ctd คำนวณค่าความชื้นต่างๆได้ เช่น g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, °Ctdatm ใช้สำหรับการตรวจสอบความเย็น, เมมเบรน,เครื่องอบแห้งแบบดูดซับความร้อน ฯลฯ

ขอแนะนำ เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันบนผิวน้ำที่เกิดจากการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม (Remote Optical Watcher)

by ampawan | September 17, 2019

เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันบนผิวน้ำที่เกิดจากการรั่วไหล่สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำมันดีเซล หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืช มีความแม่นยำสูงและง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถตรวจจับและเตือนการรั่วไหลของน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ขอแนะนำ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์

by ampawan | September 16, 2019

สำหรับเก็บตัวอย่างได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อุปกรณ์ตรงตามคำแนะนำของ ACGIH สำหรับการสุ่มตัวอย่าง bioaerosol

กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) กับการตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

by ampawan | August 27, 2019

กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) เป็นเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อนที่มีการใช้กล้องอินฟราเรดความไวสูง (IR) เพื่อตรวจจับการปล่อยก๊าซขนาดเล็กที่ออกมาจากอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบมากกว่าวิธีการดั้งเดิมตาม Method 21 “sniffer”

ขอแนะนำ เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนย้ายได้ Gasmet DX4040

by ampawan | August 27, 2019

Gasmet DX4040 ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) ซึ่งสามารถตรวจวัดก๊าซได้ทั้งหมดในช่วงความยาวคลื่น 900-4200 cm-1 วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้ทันทีพร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ โดยความถี่ในการวิเคราะห์ก๊าซ 10 ครั้ง/วินาทีและสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการวิเคราะห์ได้

ชุดเก็บตัวอย่างแบบไอโซไคเนติกสำหรับการตรวจวัดปริมาณของปรอท ก๊าซคลอไรด์ จากปล่องระบาย

by ampawan | August 26, 2019

ขอแนะนำเครื่อง ST5 Evo ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Dado lab ประเทศอิตาลี ที่มีความแม่นยำ และสามารถทำการเก็บตัวอย่างที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN ต่างๆได้

การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350

by ampawan | August 22, 2019

testo 350 นำมาใช้สำหรับกระบวนการต่างๆได้ เช่น ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งยังถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการใช้งานเครื่องจักร

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

by ampawan | August 22, 2019

เครื่องบันทึกข้อมูลถูกใช้ในทุกที่ที่มีการเก็บข้อมูลการวัดแบบสม่ำเสมอและแบบระยะยาวในห้องเย็นและห้องเก็บของ เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือเก็บค่าการวัดได้มากถึงล้านข้อมูล

ขอแนะนำ โปรแกรมทําแผนที่เสียง NoiseAtWork ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

by ampawan | August 19, 2019

ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดขอบเขตการทำแผนที่เสียงหลาย ๆ พื้นที่ในโครงการเดียวกันได้ แสดงค่าระดับเสียงในแผนที่ได้

การตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์สำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

by ampawan | August 16, 2019

เครื่อง G200 ผลิตภัณฑ์ Geotech สามารถช่วยวิสัญญีแพทย์ประเมินผลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์ในการดำเนินงานในห้องผ่าตัด ห้อง X-ray หรือห้องรอพบแพทย์