ขอแนะนำ เครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบติดตั้งสำหรับวัดฝุ่นจากปล่องระบาย ผลิตภัณฑ์จาก ENVEA UK

ฝุ่นจากปล่องระบาย มลพิษร้ายที่ต้องรีบป้องกัน

เครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบติดตั้งสำหรับวัดฝุ่นจากปล่องระบาย (Dust Emission Monitoring System) ผลิตภัณฑ์  ประเทศ UK มีเทคโนโลยีการวัดหลากหลายแบบ เช่น Electro dynamic, Dynamic Opacity, Pro Scatter ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับการวัดค่าฝุ่นจากปล่องระบายได้ ไม่ว่าจะใช้เป็นระบบกำจัดฝุ่นแบบใดก็ตาม จึงสามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Cement, Chemical, Food, Metal, Detergent, Carbon Black, etc.
– เครื่องมีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ (Fully automated self checks, Zero and Span)
– ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย มีความทนทานสูง (Modular Design and Ease of Maintenance)
– ได้รับมาตรฐาน TUV Approved และมีรุ่นที่สามารถใช้ได้ใน Ex zone

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ :  คุณปทิตตา ตันสัจจา โทร. 092-258-1144

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง แบรนด์ WTW

ระบบ IQ Sensor Net สำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและ COD/BOD Sensor จากประเทศเยอรมนี

The universal air velocity & IAQ measuring instrument เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร testo 400

สามารถตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Chat with us on LINE