การตรวจวัดค่าพีเอช(pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าpH (pH Meter)

การตรวจวัดค่าพีเอช(pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าpH (pH Meter)

การตรวจวัดค่าพีเอช (pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่า pH (pH Meter)
ผลิตภัณฑ์ WTW จากประเทศเยอรมนี

สำหรับค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่มีความสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ ไม่ว่าเป็นในส่วนของการถนอมอาหาร และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตรวจสอบลักษณะสินค้า เช่น คุณภาพของเนื้อสัตว์ หรือตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอันเนื่องมาจากความเป็นกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นสูงที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น ข้อบังคับในการผลิตน้ำดื่ม และข้อบังคับในการควบคุมความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสียที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
• มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2535 กำหนดให้น้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าระหว่าง 5.0 – 9.0
• มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 กำหนดให้น้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าระหว่าง 5.5 – 9.0
• มาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2524 กำหนดให้น้ำมีค่าความเป็นกรดด่างมีค่าระหว่าง  6.5 – 8.5
นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในส่วนของการวิจัยต่างๆ ได้ เช่น การไตเตรทที่มีการกำหนดจุดยุติจากค่า pH ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ดังกล่าว ทำการระบุจุดสิ้นสุดปฏิกิริยาเพื่อทำการหาปริมาณของสารตัวอย่างได้ และการวิเคราะห์ทางเคมีอื่นๆ เป็นต้น

โดยค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าpH เป็นค่าแสดงปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในน้ำ มาจากคำว่า positive potential of hydrogen ion  ซึ่ง pH ก็คือ ส่วนกลับของ logarithm ของความเข้มข้นของ H+ หรือ pH = -Log (H+) ซึ่งสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นกรด คือ ความเข้มข้นของ H+ และสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นเบสคือความเข้มข้นของ OH

สำหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้กระดาษวัดค่าพีเอช (pH Paper), เครื่องมือวัดค่าพีเอช (pH Meter) ซึ่งการใช้เครื่องวัดค่า pH (pH Meter) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว วัดค่าได้ ในช่วงกว้าง แม้แต่ในน้ำตัวอย่างที่มีความขุ่น อีกทั้งยังได้ผลแม่นยำ เครื่อง pH Meter มี 2 แบบ คือ แบบ Portable Meter และแบบ Benchtop Meter

โดยวันนี้เราขอแนะนำ เครื่องวัดค่า pH (pH Meter) มีทั้งแบบที่เป็น Portable Meter และแบบ Benchtop Meter ได้แก่รุ่น ProfiLine , MultiLine® และ inoLab®  ผลิตภัณฑ์จากทางแบรนด์ WTW ประเทศเยอรมนี สามารถใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งในส่วนของภาคสนาม และภายในห้องแลปหรือห้องปฏิบัติการ แน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันสำหรับวัดค่า pH  ได้แก่ pH electrode หรือโพรบ pH ที่มีให้เลือกใช้ในหลากหลายแอพลิเคชั่นเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละลักษณะของการใช้งาน

Digital IDS portable meters
Robust, waterproof, digital portable multiparameter-instruments for IDS
sensors : MultiLine@ IDS (wireless ready), HandyLab 200 and 680

Portable meters for analog sensors
Robust and waterproof portable meters for analoge sensors, ProfiLine and HandyLab

Digital IDS benchtop meters
Up-To-date benchtop meters for IDS sensors, inoLab@ Multi IDS (wiereless ready), Lab 875 and ProLab 2500

Benchtop meters for analog sensors
Precise benchtop meters for analog sensors, with and without printer (inoLab@), and the Lab series

ProfiLine เครื่องวัด pH (pH Meter)
– Portable Meter แบบพกพา สามารถนำไปใช้วัดได้ที่หน้างาน
– สามารถเลือกวัด pH พารามิเตอร์เดียว หรือวัดพารามิเตอร์อื่นๆ ร่วมด้วยได้ เช่น ค่าการนำไฟฟ้าหรือ conductivity และค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำหรือ DO เพียงเชื่อมต่อกับโพรบภายนอก
– เครื่องมือส่งสัญญาณการวัดแบบอนาล็อค
– สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้
– มีโพรบหรืออิเล็คโทรดที่ใช้วัดค่า pH ที่หลากหลาย เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแอพลิเคชั่นได้

ProfiLine pH meter

MultiLine® เครื่องวัด pH (pH Meter)
– มีให้เลือกทั้งแบบหน้าขาวดำกราฟฟิก และหน้าจอสี
– ทำการบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 5000 ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
– ส่งผ่านข้อมูลรายละเอียด, serial number และสถานะการสอบเทียบ ผ่านโพรบแบบดิจิตอลได้
– เชื่อมต่อโพรบสูงสุด 3 โพรบพร้อมกัน สำหรับการใช้งานที่ต้องการวัดหลายพารามิเตอร์พร้อมกัน
– สามารถทำการวัดผ่านการเชื่อมต่อกับโพรบแบบไร้สายหรือ wireless ได้ ทำให้การใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งสัญญาณในการเชื่อมต่อได้ไกลถึง 10 เมตร
– สามารถวัดพารมิเตอร์อื่นๆ ได้เพียงเชื่อมต่อกับโพรบที่ใช้สำหรับวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านั้น แต่จะเป็นเครื่องที่มีระบบการวัดการและส่งสัญญาณแบบดิจิตอล ที่เรียกว่า Intelligent Digital Sensor หรือ IDS ทำให้ค่าการวัดที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

inoLab® เครื่องวัด pH (pH Meter)
– Benchtop Meter ซึ่งเหมาะกับการวัดในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลป
– มีอุปกรณ์เสริม ขาตั้งโพรบที่ช่วยทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างดำเนินการ
– มีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นแบบอนาล็อคและแบบดิจิตอล, แบบหน้าจอขาวดำกราฟฟิกและหน้าจอสี
– เลือกรุ่นที่ทำการเชื่อมต่อกับโพรบได้สูงสุด 3 โพรบ สำหรับการวัดในหลายพารามิเตอร์พร้อมกัน
– รุ่นดิจิตอลสามารถทำการเชื่อมต่อกับโพรบแบบไร้สายได้

inoLab pH meter

ลักษณะการใช้งาน Wireless Electrode
โดยตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับ USB memory เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทาง USB ได้โดยตรงจากอุปกรณ์เพื่อส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อทำการออกรายงาน รวมทั้งยังมี Option เสริมในส่วนของเครื่องปริ้นรายงานที่ตัวเครื่องในส่วนของ inoLab® ในรุ่น pH/ION 7320 ทำให้สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน และสามารถสร้างรายงานการตรวจวัดได้ทันทีที่หน้างาน

  สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่
  งาน Waste Water / Safe&Environment คุณศิริพร โทร : 092-282-3334
  งาน Process / QA&QC คุณพณิชรัตน์ โทร : 092-282-3339