เครื่องวิเคราะห์ก๊าซระบบ CEMs : MIR 9000e

The MIR 9000e offer superior metrological performances for the simultaneous multi-gas measurement of: NOx, SO2, CO, O2, residual H2O, and optionnally

STACKFLOW 400 Flue Gas Velocity

high quality and reliable continuous Flow Rate monitoring for industrial stacks for process control, regulatory flow rate and mass emission reporting

STACKFLOW 200 Flue Gas Velocity

Flue gas velocity, temperature and pressure monitoring from a single sensor.

PCME STACK 710 เครื่องวัดความทึบแสง (opacity) และปริมาณฝุ่นในปล่องระบายแบบต่อเนื่อง

Meets or exceeds US EPA requirements for 40CFR60 Sections 13, 17 and App. B PS-1

STACK 181 WS Particulate Measurement System

suitable for measuring particulate emissions from wet scrubbers and other processes where the flue gas falls below dew point.

STACK 181 Particulate Measurement System

suitable for measuring particle emissions after both bag filter and electrostatic precipitator arrestment plant.

QAL 182 WS ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองจากปล่อง

ได้รับการรับรองโดย TUV และ MCERTS ตามมาตรฐาน QAL1 ด้วยช่วงการรับรองที่ครอบคลุมทั้ง 0-15mg / m³ และ 0-100mg / m³

STACK 990 ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

ตรวจวัดฝุ่นและการการรั่วไหลเชื่อถือได้ การใช้งานทนทาน และสามารถวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการจัดการและปรับปรุงการทำงานของโรงงาน