ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้า_7

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_7

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ

50 ปี OCC MU_7

50 ปี OCC MU ก้าวสู่เทคโนโลยี

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019

พบกับ บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019 ณไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ย. 2562

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี_5

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพาร์คอินน์ สระบุรี

Safety Week 33_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ME-NETT 2019_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

พลังงาน_7

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์

Chat with us on LINE