แคตตาล็อก ออนไลน์

Smart Measuring Instruments

เครื่องมือวัดแบบพกพา ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

Smart Industrial IoT Solution

Industrial IoT Solution ให้บริการออกแบบระบบเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Water and Wastewater Solutions

เครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ คุณภาพน้ำ สำหรับงานทางด้านภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

Rescue

ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับงานกู้ภัย
• รถดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง กล้องถ่ายภาพงานดับเพลิง เครื่องตัดถ่างไฮดรอลิก โคมไฟส่องสว่าง เครื่องค้นหาผู้ประสบภัย ฯลฯ

Security

ระบบรักษาความปลอดภัย
• ระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูง
• โปรแกรมวิเคราะห์เก็บภาพวิดีโอ
• เทคโนโลยีการค้นหาหลักฐาน