SMART HOTEL @ รัชดา

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดในงาน “SMART HOTEL @ รัชดา” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

SMART HOTEL @ รัชดา_3 11 SMART HOTEL @ รัชดา_2 11 SMART HOTEL @ รัชดา_6
SMART HOTEL @ รัชดา_4 11 11 SMART HOTEL @ รัชดา_5

Related Searches:

การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

เครื่องมือที่ช่วยควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (OGI Camera / Gas Detector)

วิธีการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำได้โดยโปรแกรมการวัดสำรวจและซ่อมบำรุง ซึ่งบังคับให้จะต้องมีการตรวจวัดเพื่อสำรวจการรั่วระเหยและตามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องการ

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

เครื่องมือวัดสำหรับงานคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า เช่น เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ , เครื่องวัดอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า ห้องเย็น

การตรวจสอบหาจุดรั่วไหลในระบบอัดอากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของอากาศอัดแบบอัลตร้าโซนิก

เครื่องมือการตรวจสอบการรั่วไหลตัวนี้จะใช้ตัวตรวจจับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและรองรับการตรวจสอบได้หลายชนิด เช่น อากาศอัด ก๊าซ ไอน้ำ ระบบสุญญากาศ steam trap หรือการซีลรอยต่อ