สายธุรกิจทางด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

สายธุรกิจทางด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

รับผิดชอบการขายเครื่องมือตรวจวัดทางด้านงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม แบบพกพา ที่ต้องใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย เป็นต้น

เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดแรงดันอากาศ
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ
กล้องถ่ายภาพความร้อนเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศอัด

เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซ
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ
เครื่องวัดความเครียด ความร้อน
กล้องอินฟราเรดตรวจจับการรั่วของก๊าซ

เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม

ชุดเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจก

เครื่องวัดและวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์งานเภสัชกรรม
โฟโตมิเตอร์
เครื่องวัดความขุ่น