สายธุรกิจบริการ

สายธุรกิจบริการ
ดำเนินธุรกิจสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายใน ภายนอก โดยห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 รวมทั้งงานบริการหลังการขาย และงานเช่าเครื่องมือวัด

งานสอบเทียบ In-House

เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว
เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซ
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร

งานสอบเทียบ Onsite

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่วแบบต่อเนื่อง
ระบบวัดอัตราการไหลของของเหลว
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง
Temperature Mapping

งานเช่า

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ

งานซ่อม

งานซ่อม