สายธุรกิจงานโครงการและระบบติดตั้ง

สายธุรกิจงานโครงการและระบบติดตั้ง

รับผิดชอบการขายงานโครงการ การขายเครื่องมือที่ต้องมีระบบการติดตั้งและทำงานต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบวัดก๊าซพิษ ก๊าซไวไฟ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซชีวภาพ ระบบตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น

ระบบการตรวจวัดและควบคุมกระบวนการ

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพแบบต่อเนื่อง
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ
เครื่องวัดความชื้นของผลิตภัณฑ์
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว
เซนเซอร์วัดแรงดัน อุณหภูมิ ระดับของเหลว

ระบบการตรวจวัดด้านความปลอดภัย

ระบบตรวจวัดก๊าซรั่ว
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
กล้องอินฟราเรดตรวจจับการรั่วของก๊าซแบบต่อเนื่อง

ระบบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในรางระบายน้ำทิ้ง คลอง แม่น้ำ
เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยา

ระบบบรรจุยาและเครื่องสำอาง
ระบบขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์และบรรจุ
เครื่องส่องผง