ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง แบรนด์ WTW

ระบบ IQ Sensor Net สำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและ COD/BOD Sensor จากประเทศเยอรมนี

The universal air velocity & IAQ measuring instrument เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร testo 400

สามารถตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระบบปรับอากาศ_4

บูธอบรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต

ปัญหามลภาวะเป็นพิษกับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และขอแนะนำเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350 เลือกติดตั้งเซนเซอร์ได้ 6 ชนิดก๊าซ มีระบบ Gas Dryer สำหรับการวัดต่อเนื่อง (Option)

สภาอุตสาหกรรม_7

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรม

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

CPhI SEA 2019_7

CPhI SEA 2019

ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอแนะนำ เครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบติดตั้งสำหรับวัดฝุ่นจากปล่องระบาย ผลิตภัณฑ์จาก ENVEA UK

เครื่องมีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย ทนทานสูง สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม

Chat with us on LINE